Geschiedenis

Het pand Achter de Kerk 3 heeft een lange geschiedenis. In 1663 wordt het pand namelijk al genoemd in het stadsregister onder de naam St. Crispijn.
Naar alle waarschijnlijkheid zat er toen nog geen horecabedrijf in, gezien Crispijn een patroonheilige is van schoenmakers.
Maar vanaf 10-10-1883 is bekend gemaakt dat Koffiehuishouder A.M. van de Goor, zijn tapperij "De Morgenstond" verkocht aan zijn oudere broer P.H. van de Goor voor fl. 4000,- inclusief drankvergunning en woning. P.H. van de Goor verhuurde de tapperij op zijn beurt weer aan W.T. van Kampen, waarschijnlijk omdat P.H. van de Goor geen horeca ervaring had, gezien hij hovenier was.
In 1894 werd het pand geheel gesloopt en verrees het huidige pand naar ontwerp van bouwkundige Anton B. Schade (leuke naam voor een bouwkundige...)
De laatste jaren heeft dit café vele namen gehad, achtereenvolgens:
De Fruithandel, 't Schouwtje, De Steeg, Oud Gorkum en nu Achter de Kerk, gelijknamig aan het adres van het pand.